Sarcar

Producent tej marki zegarków należy do Federacji Szwajcarskiego Przemysłu Zegarkowego (FHS), co jest bardzo ważnš informacjš danej firmie i jej produktach. Taka przynależnoœć gwarantuje, że producent przestrzega œciœle wszystkich rygorów gwarantujšcych produkcję zegarka szwajcarskiego.

Oczywiœcie przynależnoœć wymaga uiszczania członkowskich składek, co nie wszystkim odpowiada, nawet gdy zachowujš wymogi przepisów dotyczšcych produkcji. Dla innych sama koniecznoœć przynależnoœci do organizacji jest ograniczeniem swobody, więc przynależnoœć taka bojkotujš. Podsumowujšc można jednak stwierdzić, że wylistowanie wœród członków FHS jest najlepszš gwarancjš szwajcarskoœci zegarka. W naszym opracowaniu zapewniamy aktualnoœć przedstawionych w tym aspekcie danych na dzień 01.06.2006 roku.

Szukaj
  •  Mont Blanc
  •  VERTU
  • Chopard
  • Longines
  • Maurice Lacroix
  • Perrelet
  • Rado

Sklep www.e-zegarki.info.pl